Ecsedi Kovács Gyula

Életrajz
Rendezései
Színházi szerepek
Művei
Foto
Szakirodalom

Ecsedi Kovács Gyula
Színész,

Született:
1839. február 14. Gebe, Szatmár vármegye, Magyarország, ma * Romania,
Elhunyt:
1899. augusztus 2. Segesvár, Magyarország, ma Sighisoara, Romania,


Szakirodalom:

Ferenczi Zoltán: Ecsedi Kovács Gyula - Kolozsvár, 1885.
Váli Béla: Az aradi színészet története - Bp., 1889.
Rencz János: Ecsedi Kovács Gyula - Bp., 1896.
Kőrösi László: E. Kovács Gyula - Kortörténeti Könyvtár XVIII-XIX. sz. Bp., 1896.
Ferenczi Zoltán: Bevezető életrajza E. Kovács Gyula költeményeinek 1900-as kiadása előtt
Vértesy Jenő: E. Kovács Gyula levelezése a Magyar Nemezti Múzeum könyvtárában - Magyar Könvyszemle, 1907.
Újházi Ede: Régi színészekről (1908)
Heltai Nándor: Ecsedi Kovács Gyula - Tolnai Világszínpada, Bp.1924.
Ditrói Mór: Komédiások - Szerzői magánkiadás, Bp.1929.
Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó időkből - Szerzői magánkiadás, Bp., 1929.
Németh Antal: Színészeti Lexikon - Győző Andor Kiadása, Bp., 1930.
Schöpflin Aladár: Magyar Színművészeti Lexikon / III. kötet - OSZNy Kiadása, Bp., 1931.
Szerémy Zoltán: Régi nagy komédiások emberi ábrázata / Ecsedi Kovács Gyula
- Képes Krónika, 1931. augusztus 9, XIII.évf. 32.sz.
Janovics Jenő: A Farkas utcai színház - Bp., 1941.
Hont Ferenc: Magyar Színháztörténet - Gondolat Kiadó, Bp., 1962.
F. Fejér Mária: A színház ünnepei - A Hét évkönyve, Bukarest, 1981.
Salamon Sándor: Sepsiszentgyörgyi játékszín - A Hét évkönyve, Bukarest, 1981.

© 2003 www.szineszkonyvtar.hu